Báo cáo cập nhật PNJ - Khuyến nghị MUA

Nguồn báo cáo: ACBS
Doanh nghiệp liên quan: PNJ
Ngày phát hành: 28/10/2019

Kết quả kinh doanh của công ty đã tăng trưởng trở lại trong Q3/2019, sau khi sụt giảm trowng Q2 do phát sinh lỗi do áp dụng hệ thống ERP mới. Duy trì khuyến nghị MUA và chuyển giá mục tiêu sang năm tới.