VSH: Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu VSH

Nguồn báo cáo: MBS
Doanh nghiệp liên quan: VSH
Ngày phát hành: 06/06/2022

Năm 2022 công ty đặt kế hoạch sản lượng điện sản xuất là 1,857 triệu kwh, sản lượng điện thương phẩm là 1,830 triệu kwh. Doanh thu là 2,030 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 580 tỷ đồng, tăng 26% và 29% so với thực hiện 2021. Trong quý 1.2022, sản lượng điện đạt 625 triệu kwh, tăng 175% so với cùng kỳ. Doanh thu đạt 808 tỷ đồng, tăng 324% so với cùng kỳ và hoàn thành 40% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt 441 tỷ đồng và 404 tỷ đồng, tăng mạnh 248% và 298%, đạt 76% kế hoạch năm. Chúng tôi dự báo sản lượng điện năm 2022 có thể đạt mức 2,251 triệu kwh, tăng 26% so với 2021. Doanh thu và lợi nhuận trước thuế dự báo lần lượt đạt 2,720 tỷ đồng và 1,234 tỷ đồng, tăng 68% và 174% so với 2021. Thu nhập mỗi cổ phần đạt 4,832 đồng/cổ phần. Trong các năm tiếp theo, dự báo sản lượng điện của công ty sẽ đạt mức từ 1,850- 1,950 triệu kwh, tăng trưởng kép CAGR doanh thu và lợi nhuận trong giai đoạn 2021-2026 đạt lần lượt 6% và 15%.