Báo cáo cập nhật MPC - THEO DÕI

Nguồn báo cáo: FTPS
Doanh nghiệp liên quan: MPC
Ngày phát hành: 15/07/2020

Tại mức giá đóng cửa ngày 09/07/2020 là 26.900 đồng/cp, MPC đang giao dịch với P/E trailing là 12,5x, cao hơn P/E trung bình của các doanh nghiệp cùng ngành là 6,2x. Tuy nhiên chúng tôi vẫn đưa ra khuyến nghị THEO DÕI đối với cổ phiếu MPC do công ty có nhiều triển vọng về hoạt động kinh doanh trong năm 2020 và triển vọng dài hạn đến từ hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) mà chúng tôi đã nêu trong phần luận điểm đầu tư. Chúng tôi xác định mức giá hợp lý của MPC là 26.500 đồng/cp với mức P/E forward là 10,2x. Nhà đầu tư có thể xem xét mua vào cổ phiếu MPC tại mức giá 22.500 đồng/cp, tỷ suất lợi nhuận 15%.