FRT: Khuyến nghị TRUNG LẬP với giá mục tiêu 176,700 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MBS
Doanh nghiệp liên quan: FRT
Ngày phát hành: 15/05/2024
Q1/2024, FRT lãi ròng 39 tỷ đồng với động lực chính đến từ Long Châu. ▪ Chúng tôi dự báo LN ròng năm 2024 đạt 214 tỷ đồng nhờ vào (1) số cửa hàng Long Châu tăng 27% svck và doanh thu/cửa hàng duy trì ổn định, (2) chuỗi FPT Shop tiếp tục tái cấu trúc hoạt động và giảm lỗ. ▪ Chúng tôi đưa ra khuyến nghị TRUNG LẬP với định giá 176,700 đồng/cp.