PNJ: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 99,900 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: VNDS
Doanh nghiệp liên quan: PNJ
Ngày phát hành: 04/12/2023
Duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN với tiềm năng tăng giá 24,1%. Chúng tôi nâng giá mục tiêu thêm 3,8% lên 99.900đ/cp khi giá cổ phiếu đã tăng 1,1% kể từ báo cáo gần nhất của chúng tôi.  Giá mục tiêu thay đổi do thay đổi giả định WACC và chuyển mô hình dự phóng DCF sang năm 2024.  P/E trượt 12T của PNJ là 14,4x, thấp hơn so với mức P/E trung bình 3 năm là 17,0 lần và khá hấp dẫn so với tiềm năng tăng trưởng của doanh nghiệp.