KBC: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 39,200 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MBS
Doanh nghiệp liên quan: KBC-C
Ngày phát hành: 20/05/2024
Q1/24, KBC ghi nhận lỗ 86 tỷ đồng do không ghi nhận doanh thu mảng cho thuê đất KCN; • Chúng tôi dự báo LN ròng sẽ giảm 42% svck trong năm 2024 do ghi nhận doanh thu KCN giảm, tuy nhiên LN ròng sẽ tăng 26% svck vào năm 2025 với sự đóng góp của KCN Tràng Duệ 3; • Chúng tôi khuyến nghị KHẢ QUAN đối với KBC với giá mục tiêu 39,200 đ/CP.