Báo cáo ngành Ngân hàng: Tăng trưởng tín dụng yếu khiến áp lực suy giảm chất lượng tài sản gia tăng.

Nguồn báo cáo: MBS
Doanh nghiệp liên quan: MBS-C-HDB-VIB-VCB
Ngày phát hành: 29/03/2024
LNST các NH niêm yết tăng nhẹ 3.6% svck trong năm 2023 do thu nhập hoạt động tăng nhẹ 4.1% svck trong khi chi phí hoạt động và chi phí trích lập tăng lần lượt 2.3% svck và 5.7% svck. ▪ Rủi ro suy giảm chất lượng tài sản đi kèm áp lực trích lập dự phòng vẫn lớn trong năm 2024. ▪ Cổ phiếu chúng tôi lựa chọn là VCB, HDB và VIB