Báo cáo ngành Dầu khí: Cập nhật tiến độ chuỗi dự án Lô B - Ô Môn

Nguồn báo cáo: MBS
Doanh nghiệp liên quan: C-PVS-PVD-GAS
Ngày phát hành: 02/04/2024
Ngày 28/3/2024 vừa qua, một số hợp đồng thương mại liên quan đến chuỗi dự án khí điện Lô B – Ô Môn đã được ký kết (GSPA, GSA Ô Môn I, GTA, TOSA) ▪ Chúng tôi kỳ vọng Quyết định đầu tư cuối cùng (FID) cho chuỗi dự án sẽ được chấp thuận trong nửa cuối Q2/2024. ▪ Chúng tôi kỳ vọng một số doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi từ chuỗi dự án này bao gồm: PVS, PVD, GAS.