Dự báo lợi nhuận Q1/2024: Tăng trưởng tích cực từ nền thấp năm ngoái.

Nguồn báo cáo: MBS
Doanh nghiệp liên quan: NG-C
Ngày phát hành: 03/04/2024
Chúng tôi dự báo lợi nhuận toàn thị trường có thể đạt mức tăng 15% svck trong Q1/2024 hỗ trợ bởi mức nền thấp cùng kỳ và mặt bằng lãi suất thấp. ▪ Ngành ngân hàng sẽ giữ nhịp tăng trưởng toàn thị trường với ước tính LN tăng 20% svck. Các ngành đạt mức tăng trưởng LN nổi bật gồm thép (+163% svck) và bán lẻ (+49% svck) tới từ mức nền thấp cùng kỳ năm ngoái. ▪ Một số ngành ước tính tăng trưởng lợi nhuận giảm như Bất động sản (-25% svck) do không còn nhiều dự án để ghi nhận hay dầu khí (-5% svck) do kết quả kém tích cực ở các doanh nghiệp trung và hạ nguồn