Báo cáo ngành Ngân hàng: Báo cáo KQKD Q1/2024

Nguồn báo cáo: MBS
Doanh nghiệp liên quan:
Ngày phát hành: 15/05/2024
Tăng trưởng tín dụng (TTTD) toàn ngành chỉ đạt 0.98% so với cuối năm 2023 tính đến hết Q1/2024. ▪ Tỷ lệ nợ xấu và nợ nhóm 2 các ngân hàng niêm yết (NHNY) cuối Q1/2024 tăng lần lượt 24 và 16 điểm cơ bản so với cuối năm 2023. ▪ Chúng tôi dự báo LNST của các ngân hàng theo dõi sẽ tăng 21.8% trong năm 2024 trong khi NPL được dự báo đi ngang so với cuối 2023.