PNJ: Khuyến nghị OUTPERFORM với giá mục tiêu 98,902 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: BVS
Doanh nghiệp liên quan: PNJ
Ngày phát hành: 23/08/2023
BVSC giữ nguyên dự báo lợi nhuận ròng 2023-2025 cho PNJ, với mức tăng trưởng 0,2% cho năm 2023 và trung bình 15,0 cho 2 năm tiếp theo (2024-2025). BVSC duy trì khuyến nghị Outperform cho PNJ với giá mục tiêu là 98.902 đồng/cp (Upside: 26,0%). Ở mức giá hiện tại, PNJ đang giao dịch tại mức P/E lần lượt là 13,3x (giữa 2024) và 12,3x (2024), so với mức trung bình 5 năm là 18,0x, và mức ROE bền vững. Chúng tôi tiếp tục ưa thích PNJ với vị thế đầu ngành trang sức có thương hiệu tại Việt Nam, cũng như thế mạnh tài chính và năng lực thực thi mạnh mẽ cho phép PNJ hưởng lợi từ cả sự phục hồi nhu cầu ngắn hạn và sự phát triển bền vững trong dài hạn.