Hồ Minh Quang


Hồ Minh Quang
 • Họ tên : Hồ Minh Quang
 • Trình độ : Quản trị kinh doanh
 • Tổng tài sản cá nhân : 785.21 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 785.21 tỷ đồng


Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 NKG 31,159,249 11.84 01/06/2022 785.21
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   NKG
   31,159,249
   11.84%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 01/06/2022
   785.21

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Trần Xảo Cơ

Bố vợ HLA 3,484,000 28/04/2016 1.39

Trần Tuấn Nghiệp

Em vợ HLA 1,776,840 28/04/2016 0.71

Trần Tuấn Minh

_ HLA 1,064,670 28/04/2016 0.43

Trần Uyển Nhàn

Vợ HLA 700,000 28/04/2016 0.28

Trần An

_ HLA 30,000 28/04/2016 0.01

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã mua NKG 22/05/2022 - 20/06/2022 3,000,000 31/05/2022 3,000,000
 • Đã mua NKG 30/07/2020 - 28/08/2020 2,000,000 16/08/2020 2,000,000
 • Đăng ký mua NKG 15/12/2019 - 13/01/2020 3,000,000 01/01/0001 0
 • Đăng ký mua NKG 15/12/2019 - 13/01/2020 3,000,000 01/01/0001 0
 • Đã mua NKG 30/05/2013 - 26/06/2013 1,100,000 23/06/2013 1,100,000
 • Đã mua NKG 17/03/2013 - 15/04/2013 2,000,000 15/04/2013 1,091,910
 • Đã mua NKG 16/03/2011 - 03/04/2011 500,000 30/03/2011 438,300