Thiều Quang Thảo


Thiều Quang Thảo
 • Họ tên : Thiều Quang Thảo
 • Năm sinh : 11/10/1974
 • Nguyên quán : Thị xã Sơn Tây, Hà Nội
 • Cư trú : Phòng 211 nhà C3 số 34A Trần Phú, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội
 • Số CMND : 014074000013
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.27 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 17.06 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Kinh tế
 • Cử nhân Luật
 • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
Quá trình làm việc:
 • 12/2011 – nay Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin
 • 01/2010 – 11/2011 Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin
 • 06/2009 – 12/2009 Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - TKV
 • 03/2005 – 05/2009 Phó giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - TKV
 • 11/2003 – 02/2005 Trưởng phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu, Công ty Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - TKV
 • 08/2001 – 10/2003 Phó giám đốc XN Thương mại và Xây dựng Hà Nội - CN Công ty Thương mại và Dịch vụ tổng hợp
 • 02/2001 – 07/2001 Phó giám đốc Trung tâm Kinh doanh Vật tư thiết bị - Công ty Thương mại và Dịch vụ tổng hợp
 • 07/1998 – 01/2001 Trưởng phòng kinh doanh - CN Công ty Thương mại và Dịch vụ tổng hợp tại Hà Nội
 • 01/1997 – 06/1998 Phó trưởng phòng kinh doanh - CN Công ty Thương mại và Dịch vụ tổng hợp tại Hà Nội
 • 12/1995 – 12/1996 Cán bộ kinh doanh – CN Công ty Thương mại và Dịch vụ tổng hợp tại Hà Nội
 • 9/9/1991- 11/1995: Nhập ngũ Bộ Tham mưu Quân khu 1.
 • Từ tháng 12 năm 2011 đến ngày 01 tháng 11 năm 2017 : Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 ITS 73,577 0.28 25/05/2020 0.27
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   ITS
   73,577
   0.28%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 25/05/2020
   0.27

Cổ phiếu đại diện sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 ITS 4,536,000 17.14% 02/2016 16.78
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   ITS
   4,536,000
   17.14%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 02/2016
   16.78

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã bán ITS 21/05/2020 - 18/06/2020 73,577 24/05/2020 73,577