Nguyễn Trung Hiếu


Nguyễn Trung Hiếu
 • Họ tên : Nguyễn Trung Hiếu
 • Năm sinh : 08/03/1975
 • Tổng tài sản cá nhân : 0 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0 tỷ đồng

Quá trình làm việc:
 • Từ ngày 01 tháng 10 năm 2019 đến ngày 15 tháng 09 năm 2021 : Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 ITS 60 0 09/12/2021 0
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   ITS
   60
   0%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 09/12/2021
   0

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã bán ITS 29/11/2021 - 20/12/2021 10,960 08/12/2021 10,900