Nguyễn Sỹ Trào


Nguyễn Sỹ Trào
  • Họ tên : Nguyễn Sỹ Trào
  • Năm sinh : 25/01/1976
  • Nguyên quán : Hà Nội
  • Cư trú : T3 Ngoại giao đoàn, Phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm
  • Số CMND : 036076009691


Chức vụ hiện tại