Lê Văn Phương


Lê Văn Phương
 • Họ tên : Lê Văn Phương
 • Năm sinh : 05/11/1977
 • Trình độ : Cử nhân Quản trị Kinh doanh
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.04 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.04 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Quá trình làm việc:
 • Từ tháng 01 năm 1999 đến tháng 01 năm 2005 : Nhân viên Phòng kiểm soát chất lượng và môi trường
 • Từ tháng 02 năm 2005 đến tháng 10 năm 2007 : Nhân viên Phòng công nghệ thông tin.
 • Từ tháng 11 năm 2007 đến tháng 07 năm 2008 : Trưởng phòng Kiểm soát chốt lượng và môi trường
 • Từ tháng 08 năm 2008 đến tháng 08 năm 2009 : Trưởng phòng Kiểm soát chất lượng và môi trường, Trưởng phòng công nghệ thông tin
 • Từ tháng 09 năm 2009 đến tháng 05 năm 2014 : Trưởng phòng Kiểm soát chốt lượng và môi trường
 • Từ tháng 06 năm 2014 đến tháng 05 năm 2014 : Tổng Giám đốc Công ty
 • Từ ngày 30 tháng 05 năm 2014 đến ngày 02 tháng 10 năm 2019 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 LSS 3,130 0 30/06/2019 0.04
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   LSS
   3,130
   0%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 30/06/2019
   0.04

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Lê Thị Ngọc

Chị gái LSS 260 30/06/2016 0