Lê Văn Tân


Lê Văn Tân
 • Họ tên : Lê Văn Tân
 • Năm sinh : 15/08/1971
 • Tổng tài sản cá nhân : 11.26 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 11.26 tỷ đồng

Quá trình làm việc:
 • Từ ngày 02 tháng 10 năm 2019 đến ngày 06 tháng 11 năm 2021 : Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 LSS 966,360 1.21 31/12/2019 11.26
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   LSS
   966,360
   1.21%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2019
   11.26

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Lê Văn Tiến

Em LSS 1,788,962 30/06/2019 20.84

Lê Trung Thành

Em LSS 1,655,052 19/03/2021 19.28

Lê Thanh Tùng

Em LSS 597,050 31/12/2019 6.96

Lê Thị Tâm

Em LSS 155,000 02/02/2021 1.81

Bùi Thị Thu Nga

Vợ LSS 3,250 31/12/2019 0.04