Nguyễn Xuân Lam


Nguyễn Xuân Lam
 • Họ tên : Nguyễn Xuân Lam
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.12 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.12 tỷ đồng


Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 LSS 10,137 0.01 31/12/2019 0.12
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   LSS
   10,137
   0.01%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2019
   0.12

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Nguyễn Tuấn Anh

Em trai LSS 460 31/12/2019 0.01