Đỗ Thị Thanh Hà


Đỗ Thị Thanh Hà
 • Họ tên : Đỗ Thị Thanh Hà
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.06 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.06 tỷ đồng

Quá trình làm việc:
 • Từ ngày 19 tháng 10 năm 2016 đến ngày 06 tháng 11 năm 2021 : Trưởng BKS Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 LSS 5,000 0.01 31/12/2019 0.06
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   LSS
   5,000
   0.01%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2019
   0.06