Lê Văn Quang


Lê Văn Quang
 • Họ tên : Lê Văn Quang
 • Năm sinh : 02/06/1979
 • Nguyên quán : Thanh Hoá
 • Trình độ : Cử nhân
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.78 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.78 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Cử nhân
Quá trình làm việc:
 • Từ năm 2001 đến tháng 07 năm 2006 : Nhân viên Phòng TCKT Công ty CP mía đường Lam Sơn
 • Từ tháng 08 năm 2006 đến ngày 26 tháng 04 năm 2011 : Thành viên BKS Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn
 • Từ tháng 08 năm 2006 : Kiểm soát viên Công ty CP mía đường Lam Sơn
 • Từ ngày 26 tháng 04 năm 2011 : Trưởng BKS Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 LSS 66,750 0.08 06/04/2021 0.78
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   LSS
   66,750
   0.08%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 06/04/2021
   0.78

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Lê Văn Vinh

Bố LSS 20,000 31/12/2019 0.23

Nguyễn Thị Tuyết

Vợ LSS 1,500 31/12/2019 0.02