Lê Đức Nghĩa


Lê Đức Nghĩa
 • Họ tên : Lê Đức Nghĩa
 • Năm sinh : 30/12/1972
 • Nguyên quán : Phú Thọ
 • Trình độ : Cử nhân
 • Tổng tài sản cá nhân : 11.4 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 2,283.41 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Quá trình làm việc:
 • - Từ 4/2021 đến nay: Công ty cổ phần Tập đoàn Bất động sản Thắng Lợi - Thành viên HĐQT
 • - Từ 2017 đển nay: Công ty TNHH Sản xuẩt Gỗ An Cường - Chủ tịch Công ty; Công ty TNHH Aconcept Việt Nam - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc
 • - Từ năm 2016 đến nay: Công ty TNHH Malloca Việt Nam - Chủ tịch công ty
 • - Từ năm 2015 đến nay: Công ty TNHH Đầu tư NC việt Nam - Giám đốc
 • - Từ năm 2014 đến nay: Công ty cồ phần Gỗ An Cường - Chủ tịch hội đồng quản trị
 • Từ năm 1994 đến nay: Công ty THHH Thương Mại An Cường - Tổng giám đốc

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 ACG 220,163 0.15 31/12/2022 11.4
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   ACG
   220,163
   0.15%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2022
   11.4

Cổ phiếu đại diện sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 ACG 43,861,200 29.09% 08/2021 2,272.01
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   ACG
   43,861,200
   29.09%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 08/2021
   2,272.01

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Lê Thị Kim Cúc

Vợ ACG 451,131 15/04/2022 23.37

Lê Đức Hiếu

Anh trai ACG 61,036 15/04/2022 3.16

Lê Ngọc Vân Anh

Con gái ACG 54,675 15/04/2022 2.83

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã mua ACG 21/03/2022 - 14/04/2022 142,041 14/04/2022 142,041