Võ Thị Ngọc Ánh


Võ Thị Ngọc Ánh
 • Họ tên : Võ Thị Ngọc Ánh
 • Năm sinh : 18/09/1977
 • Nguyên quán : Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng
 • Trình độ : Cử nhân
 • Tổng tài sản cá nhân : 13.8 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 13.8 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Thương mại
Quá trình làm việc:
 • - Từ 2019 đến nay: Công ty TNHH Sản Xuất Gỗ An Cường - Tổng giám đốc
 • Từ 1999 đến nay: Công ty cổ phần gỗ An Cường - Tổng giám đốc

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 ACG 266,352 0.18 31/12/2022 13.8
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   ACG
   266,352
   0.18%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2022
   13.8

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã mua ACG 21/03/2022 - 14/04/2022 171,840 14/04/2022 171,840