Nguyễn Thị Duyên


Nguyễn Thị Duyên
 • Họ tên : Nguyễn Thị Duyên
 • Năm sinh : 14/12/1976
 • Nguyên quán : Nghệ An
 • Nơi sinh : Nghệ An
 • Số CMND : 281029541
 • Tổng tài sản cá nhân : 2.68 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 2.68 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Quản trị Kinh doanh
Quá trình làm việc:
 • - Từ 2019 - nay: Công ty TNHH sản xuất Gỗ An Cường - Phó TGĐ kiêm Giám đốc Nhà máy ván công nghiệp
 • - Từ 2006 - nay: CTCP Gỗ An Cường - Phó TGĐ kiêm Giám đốc Nhà máy ván công nghiệp
 • - Từ 1/2006 - 11/2006: Công ty TNHH Finedecor Biên Hòa, Đông Nai - Trưởng bộ phận sản xuất
 • - Từ 2004 - 2005: Công ty TNHH Decovil Phú Thọ - Quàn lý sản xuất
 • - Từ 1999 - 2003: Lao động tại Hàn Quốc
 • Từ 1997 - 1998: Tu nghiệp sinh tại Hàn Quốc

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 ACG 66,622 0.04 31/12/2022 2.68
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   ACG
   66,622
   0.04%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2022
   2.68

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã mua ACG 21/03/2022 - 14/04/2022 42,982 14/04/2022 42,982