Thiều Thị Ngọc Diễm


Thiều Thị Ngọc Diễm
 • Họ tên : Thiều Thị Ngọc Diễm
 • Năm sinh : 26/05/1974
 • Nguyên quán : Hồ Chí Minh
 • Nơi sinh : Hồ Chí Minh
 • Số CMND : 022698199
 • Trình độ : Cử nhân
 • Tổng tài sản cá nhân : 2.71 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 2.71 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Kinh tế
Quá trình làm việc:
 • - Từ 2019 đến nay: Công ty TNHH Sản xuất Gỗ An Cường - Trưởng Ban TCKT
 • - Từ năm 2006 đến nay: Công ty cổ Phần Gỗ An Cường - Trường Ban TCKT Kiêm Kế toán trưởng
 • - Từ năm 2000 - 2015: Công ty TNHH TM An Cường - Kế toán trưởng
 • Từ năm 1995 - 2001: Công ty TNHH XNK Hoa Nam - Nhân viên kế toán

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 ACG 67,493 0.04 31/12/2022 2.71
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   ACG
   67,493
   0.04%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2022
   2.71

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Huỳnh Văn Nhân

Chồng ACG 14,164 15/04/2022 0.57

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã mua ACG 21/03/2022 - 14/04/2022 43,544 14/04/2022 43,544