Nguyễn Thị Kim Thoa


Nguyễn Thị Kim Thoa
 • Họ tên : Nguyễn Thị Kim Thoa
 • Nguyên quán : Quảng Ngãi
 • Trình độ : Cử nhân
 • Tổng tài sản cá nhân : 7.13 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 7.13 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Tài chính kế toán
Quá trình làm việc:
 • - Từ 2019 - nay: Công ty TNHH Sản xuất Gỗ An Cường - Phó TGĐ kiêm Giám đốc Chuỗi cung ứng
 • - Từ 12/2010 - nay: CTCP Gỗ An Cường - Phó TGĐ kiêm Giám đốc Chuỗi cung ứng
 • Từ 01/08/2004 - 30/11/2010: Công ty TNHH TM An Cường - Thư ký Giám đốc

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 ACG 137,733 0.09 31/12/2022 7.13
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   ACG
   137,733
   0.09%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2022
   7.13

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã mua ACG 21/03/2022 - 14/04/2022 88,860 14/04/2022 88,860