Nguyễn Thị Hảo


Nguyễn Thị Hảo
 • Họ tên : Nguyễn Thị Hảo
 • Năm sinh : 24/10/1981
 • Nguyên quán : Hà Nội
 • Nơi sinh : Hà Nội
 • Số CMND : 001181027765
 • Trình độ : Cử nhân
 • Tổng tài sản cá nhân : 7.7 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 7.7 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Tài chính - Tiền tệ - Tín dụng
Quá trình làm việc:
 • - Từ 2019 đến nay: Công ty TNHH Sản Xuất Gỗ An Cường - Phó Tổng giám đốc
 • - Từ 2009 đến nay: Công ty cổ phần Gỗ An Cường - Phó Tổng giám đốc
 • Từ năm 2004 đến 2009: Công ty Vietravel - Kế toán viên.

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 ACG 191,611 0.13 31/12/2022 7.7
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   ACG
   191,611
   0.13%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2022
   7.7

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã mua ACG 21/03/2022 - 14/04/2022 123,620 14/04/2022 123,620