Phạm Văn Tranh


Phạm Văn Tranh
 • Họ tên : Phạm Văn Tranh
 • Năm sinh : 03/05/1972
 • Nguyên quán : Đồng Tháp
 • Cư trú : A2 .2 CC 109 Nguyễn Biểu, phường 01, quận 5, TP. HCM
 • Số CMND : 340762004

Quá trình học tập:
 • Đại học Kinh tế T.P Hồ Chí Minh - Cử nhân Kế toán
Quá trình làm việc:
 • - Từ tháng 7/2016 đến nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần thực phẩm Cholimex.
 • - Từ 14/03/2016 đến 28/06/2016: Chuyên viên HĐQT công ty cố phần thực phẩm Cholimex.
 • - Từ 2007 đến 2014 : Kế toán trưởng tại công ty cổ phần chứng khoán Chợ Lớn.
 • Thuận.
 • - Từ 2005 đến 2006 : Kế toán trưởng tại Trung tâm tôm giống Cholimex - Ninh
 • Từ 1998 đến 2004 : Kế toán XDCB tại công ty XNK và Đầu tư Chợ Lớn.

Chức vụ hiện tại


Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã bán CLS 02/05/2012 - 01/07/2012 10,000 02/05/2012 10,000