Hà Việt Thắng


Hà Việt Thắng
 • Họ tên : Hà Việt Thắng
 • Năm sinh : 04/07/1978
 • Nguyên quán : Thừa Thiên - Huế
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.37 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.37 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Bách khoa
Quá trình làm việc:
 • Từ năm 2000 đến tháng 02 năm 2010 : Giám đốc Khối Ngân hàng Đầu tư-Hội sở CTCP Chứng khoán Sài Gòn;
 • Từ năm 2007 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Hùng Vương;
 • Từ năm 2008 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai.
 • Từ tháng 02 năm 2010 : Trợ lý Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Sài Gòn;
 • Từ ngày 31 tháng 08 năm 2011 : Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lâm Thủy sản Bến Tre
 • Từ ngày 12 tháng 04 năm 2013 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng
 • Từ ngày 26 tháng 04 năm 2013 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HVG 50,000 0.02 31/12/2019 0.07
 • 2 PAN 12,500 0.01 31/12/2019 0.3
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HVG
   50,000
   0.02%
  • 2
   PAN
   12,500
   0.01%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2019
   0.07
  • 31/12/2019
   0.3

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Nguyễn Hồng Nam

Anh rể SSI 1,639,498 14/07/2023 57.71

Hà Thị Thanh Vân

Chị gái PAN 360,000 31/12/2019 8.57

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã bán HVG 31/10/2019 - 29/11/2019 300,000 29/11/2019 259,600
 • Đã bán PAN 23/07/2019 - 21/08/2019 12,500 21/08/2019 12,500
 • Đăng ký bán PAN 05/06/2019 - 04/07/2019 12,500 04/07/2019 0
 • Đăng ký bán PAN 23/04/2019 - 22/05/2019 12,500 22/05/2019 0
 • Đã mua PAN - 0 17/01/2018 10,000
 • Đã mua HVG 06/01/2015 - 04/02/2015 37,550 08/01/2015 37,550
 • Đã mua HVG 09/02/2014 - 10/03/2014 50,000 19/02/2014 50,000