Séc chuyển khoản

Séc chuyển khoản (DTC) là công cụ để gửi tiền vào ngân hàng của doanh nghiệp từ nhiều địa điểm. Séc chuyển khoản là một cách để cải thiện quản lý tiền mặt cho các công ty thu tiền mặt tại nhiều địa điểm.

Tại mỗi điểm thu, một séc chuyển khoản được tạo và thông tin được truyền qua dịch vụ thông tin của bên thứ 3. Thông tin này sau đó được nhập vào hệ thống xử lý séc tại ngân hàng được chỉ định để gửi tiền.

CÁC CÁCH NÓI CHÍNH

- Các công ty sử dụng séc chuyển khoản để cải thiện hệ thống quản lý tiền mặt.

- Séc chuyển tiền lưu ký (DTC) có thể trông tương tự như séc tiền gửi nhưng chúng không có chữ ký trên đó.

- Hệ thống thanh toán bù trừ tự động (Automatic clearing house) đang thay thế hệ thống kiểm tra chuyển khoản lưu ký nhưng một số công ty vẫn tiếp tục sử dụng DTC để gửi tiền.

- Séc chuyển tiền lưu ký không phải là tiền gửi qua đêm

(*) Lưu ý: Nội dung được tổng hợp từ nhiều nguồn tin cậy, có giá trị tham khảo cho người tra cứu. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro do sử dụng nội dung này.