IMP : Cập nhật KQKD Q3/2019 - Khuyến nghị Mua

Nguồn báo cáo: VDS
Doanh nghiệp liên quan: IMP
Ngày phát hành: 31/12/2019
Do đó chúng tôi đưa ra khuyến nghị MUA đối với IMP. Chúng tôi cho rằng cổ phiếu ngành dược có triển vọng tăng trưởng bền vững như IMP sẽ thích hợp là cổ phiếu phòng thủ trong giai đoạn thị trường có nhiều rủi ro như hiện nay.