MSB: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 29,500 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: PHS
Doanh nghiệp liên quan: MSB
Ngày phát hành: 29/08/2022
Đến gần cuối tháng 8/2022, NHNN chưa có động thái nới room tín dụng. Do đó, chúng tôi điều chỉnh giảm tăng trưởng tín dụng năm 2022 của MSB còn 20%. Chúng tôi cho rằng xu hướng tăng lãi suất sẽ diễn ra nhanh chóng hơn vào H2 2022. Qua đó, duy trì ước tính NIM của MSB sẽ đạt 3.68%, không đổi so với năm 2021. Do tăng trưởng tín dụng của MSB được kỳ sẽ chậm lại trong năm 2022, sử dụng phương pháp định giá chiết khấu thu nhập thặng dư (Residual Income) và P/B, chúng tôi điều chỉnh giảm giá trị hợp lý đối với mỗi cổ phiếu MSB còn 29,500VNĐ/CP. Dù vậy, nhờ các yếu tố nội tại của ngân hàng và sự cải thiện chất lượng tài sản, chúng tôi đưa ra khuyến nghị: Mua cho cổ phiếu MSB.