Báo cáo thị trường trái phiếu tiền tệ tháng 2/2022

Nguồn báo cáo: MBS
Doanh nghiệp liên quan: MBS
Ngày phát hành: 15/02/2022

Thanh khoản hệ thống căng thẳng khiến lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh trong kỳ. Các NHTM đã tận dụng lãi suất thị trường mở thấp và tiếp tục huy động ròng hơn 14,9 nghìn tỷ đồng từ NHNN qua kênh này. Tỷ giá USD tăng nhẹ trong nước nhưng giảm trên thị trường quốc tế. KBNN phát hành 4.100 tỷ đồng TPCP trong kỳ. Lợi suất TPCP thứ cấp tăng ở tất cả các kỳ hạn. Khối ngoại quay tiếp tục bán ròng 46 tỷ đồng TPCP trong kỳ.