BMP - Báo cáo ngắn - KQKD 4Q19 thấp như kì vọng

Nguồn báo cáo: KIS
Doanh nghiệp liên quan: BMP
Ngày phát hành: 21/01/2020
Chúng tôi đang điều chỉnh xuống dự báo năm 2020 cho Nhựa Bình Minh do thực tế là biên lãi gộp đã bị thu hẹp liên tục kể từ 1Q2018 - thời điểm Công ty TNHH Saraburi bắt đầu kiểm soát công ty.