BMP: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 63,700 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: FNS
Doanh nghiệp liên quan: BMP
Ngày phát hành: 16/11/2022
Với việc chi phí nguyên liệu vẫn tiếp tục giảm và giá bán neo cao sẽ giúp biên lợi nhuận của BMP tiếp tục được cải thiện trong Q4/2022 vì thế chúng tôi dự phóng doanh thu thuần của BMP trong năm 2022 sẽ đạt 5,800 tỷ (+27.4% yoy) và lợi nhuận sau thuế đạt 580 tỷ đồng (+170% yoy), tương ứng EPS forward cho năm 2022 là 7,085 đồng/cp. Sử dụng tỷ lệ P/E trung bình 5 năm (tương ứng P/E = 9x) làm tỷ lệ P/E mục tiêu của BMP, giá trị hợp lý của BMP là 63,700 đồng/cp. Vì vậy chúng tôi khuyến nghị Mua với cổ phiếu BMP.