BSR: Khuyến nghị OUTPERFORM với giá mục tiêu 18,020 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: BVS
Doanh nghiệp liên quan: BSR
Ngày phát hành: 30/03/2023
BVSC sử dụng phương pháp so sánh EV/EBITDA khi định giá BSR vì đây là doanh nghiệp lọc dầu với tuổi đời còn trẻ, có sự khác biệt trong chính sách khấu hao giữa các công ty, và chi phí khấu hao sẽ tăng mạnh khi nhà máy mới đi vào hoạt động sẽ khiến lợi nhuận bị thay đổi mạnh. Hiện tại, BSR đang sản xuất các sản phẩm truyền thống như xăng và diesel, tương đối khác so với các doanh nghiệp trong khu vực (sản xuất các sản phẩm sâu hơn có biên lợi nhuận cao). Hiện tại BSR cũng đang có kế hoạch nâng cấp nhà máy để sản xuất những sản phẩm có chất lượng cao hơn trong tương lai gần. Do đó, chúng tôi lựa chọn các doanh nghiệp tương tự trong khu vực như Thái Lan, Ấn Độ, Indonesia và Pakistan. Trung bình định giá EV/EBITDA của các doanh nghiệp trong thời điểm hiện tại là 4,4.