REE: Khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu 76,800 đồng/cổ phiếu

Nguồn báo cáo: MBS
Doanh nghiệp liên quan: REE
Ngày phát hành: 10/05/2024
LN ròng Q1/24 giảm 36% svck, sự phục hồi của mảng cơ điện không bù đắp được đà giảm nhóm thủy điện và kinh doanh nước sạch. ▪ LN ròng 2024-25 tăng 5% svck và 11% svck với động lực tăng trưởng chính đến từ nhóm cho thuê văn phòng và BDS nhà ở, bù đắp cho thủy điện giảm. ▪ Khuyến nghị Khả quan với giá mục tiêu 76,800đ/cp.