Trần Sĩ Chương


Trần Sĩ Chương
  • Họ tên : Trần Sĩ Chương
  • Trình độ : - Kỹ sư Điện - Đại học California Berkeley - Hoa Kỳ- Thạc sỹ Kinh tế Đối ngoại - Đại học Johns Hopkins - Armenia

Quá trình học tập:
  • Đại học Johns Hopkins - Thạc sỹ Kinh tế Đối ngoại
  • Đại học California Berkeley - Kỹ sư Điện
Quá trình làm việc:
  • Ông hiện đang là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Nhân sự Le & Associates, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư HDI.
  • Ông đã từng là Cố vấn về kinh tế và tiền tệ cho Ủy ban Ngân hàng Quốc hội Hoa kỳ và sau đó là Giám đốc Điều hành Công ty Tư vấn Kinh tế Phát triển quốc tế James Riedel Associates, Inc. tại Washington, D.C. Ông đã có hơn 25 năm kinh nghiệm tư vấn kinh tế và chiến lược phát triển doanh nghiệp tại Hoa Kỳ và cho một số doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp đa quốc gia đầu tư tại Việt Nam.

Chức vụ hiện tại