Lê Thị Khánh Vân


Lê Thị Khánh Vân
 • Họ tên : Lê Thị Khánh Vân
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.95 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.95 tỷ đồng


Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HUB 52,634 0.2 31/12/2022 0.95
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HUB
   52,634
   0.2%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2022
   0.95

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Nguyễn Quang Tố

Chồng HUB 38,114 31/12/2022 0.69