Phan Văn Giáo


Phan Văn Giáo
 • Họ tên : Phan Văn Giáo
 • Tổng tài sản cá nhân : 1.83 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 1.83 tỷ đồng


Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HUB 100,334 0.38 31/12/2022 1.83
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HUB
   100,334
   0.38%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2022
   1.83

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Đoàn Thị Thu Hương

Vợ HUB 48,051 31/12/2022 0.87

Phan Văn Huy

Em trai HUB 16,920 31/12/2022 0.31

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã bán HUB - 0 28/01/2021 5,000