Đoàn Hữu Thuận


Đoàn Hữu Thuận
 • Họ tên : Đoàn Hữu Thuận
 • Năm sinh : 20/11/1957
 • Nguyên quán : Hà Tĩnh
 • Trình độ : - Cử nhân Luật và Quản trị kinh doanh- Kỹ sư Xây dựng
 • Tổng tài sản cá nhân : 414.23 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 425.66 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Kỹ sư Xây dựng
 • Cử nhân Luật và Quản trị kinh doanh
Quá trình làm việc:
 • - Năm 2002: Công tác tại Công ty Cp Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu(hoạt động theo mô hình Công ty CP từ ngày 01/01/2002)
 • Các chức vụ đã đảm nhiệm: Phó phòng KH-KT, Giám đốc XN Chuyên doanh, Phó Giám đốc và Giám đốc công ty
 • - Năm 1996-2001: Công tác tại Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu.
 • Các chức vụ đã đảm nhiệm: Trưởng phòng Kĩ thuật XN XD số 1, Đội phó đội XD số 2, Phó GĐ XN Bê tông cốt thép, Quyền Giám đốc XN Bê tông cốt thép, Phó Giám đốc XN máy điện nước
 • - Năm 1984-1996: Kỹ sư XD, công tác tại Công ty XD Dầu khí Vũng Tàu.
 • - Năm 1976-1983: Lưu học sinh ngành XD tại Cộng hòa Cuba
 • - Năm1975-1976: Lưu học sinh trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HDC 13,300,931 8.58 16/06/2023 408.34
 • 2 HUB 311,670 1.19 31/12/2022 5.89
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HDC
   13,300,931
   8.58%
  • 2
   HUB
   311,670
   1.19%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 16/06/2023
   408.34
  • 31/12/2022
   5.89

Cổ phiếu đại diện sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HDC 0 0% 04/2019 0
 • 2 HUB 605,000 2.3% 02/2019 11.43
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HDC
   0
   0%
  • 2
   HUB
   605,000
   2.3%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 04/2019
   0
  • 02/2019
   11.43

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Nguyễn Thị Thanh Hà

Vợ HDC 4,557,212 16/06/2023 139.91

Đoàn Hữu Hà Vinh

Con trai HDC 2,947,358 16/06/2023 90.48

Nguyễn Tú Quỳnh

Con dâu HUB 15,360 31/12/2022 0.29

Nguyễn Tú Quỳnh

Con dâu HDC 1,476,281 16/06/2023 45.32

Đoàn Hữu Hà An

Con trai HDC 1,378,118 16/06/2023 42.31

Đặng Ngọc Cẩm Hằng

Con dâu HDC 762,351 16/06/2023 23.4

Nguyễn Bá Lưu

Em rể HDC 279,062 16/06/2023 8.57

Đoàn Hữu Hải

Em trai HDC 128,720 16/06/2023 3.95

Đoàn Thị Hồng Mai

Chị gái HDC 61,371 16/06/2023 1.88

Phạm Văn Bảy

Em rể HDC 17,015 24/07/2023 0.52

Phạm Công Thừa

Em rể HDC 15,828 16/06/2023 0.49

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã mua HDC 21/11/2022 - 20/12/2022 200,000 06/12/2022 200,000
 • Đã bán HDC - 0 15/11/2022 200,000
 • Đã mua HDC 17/02/2020 - 17/03/2020 500,000 15/04/2020 500,000
 • Đã mua HDC - 0 24/06/2019 648,428
 • Đã mua HDC 01/11/2017 - 30/11/2017 1,000,000 12/11/2017 1,000,000
 • Đã mua HDC 12/05/2010 - 12/07/2010 50,000 12/07/2010 50,000
 • Đã mua HDC 26/04/2009 - 22/10/2009 100,000 30/07/2009 102,940
 • Đã mua HDC 20/10/2008 - 20/03/2009 80,000 20/03/2009 76,550
 • Đã mua HDC 17/01/2008 - 27/02/2008 30,000 20/02/2008 21,050