Công ty Cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế (HUB - HOSE)

18.4 0.45 (2.51%) Cập nhật: 14:45 16/04/2024
Sàn: HOSE Tình trạng: Được GD ký quỹ
 • Mở cửa/Tham chiếu18.55 / 17.95
 • Sàn - Trần16.7 - 19.2
 • Thấp - Cao 1D17.5 - 18.55
 • Thấp - Cao 52T14.9 - 21.7
 • KLGD40,100
 • GTGD0.72
 • NN Mua/Bán (KL)0 / 0
 • NN Mua/Bán (GT)0 / 0
 • Tỉ lệ sở hữu1.13%
 • Nhóm ngành Hàng hóa chủ chốt
 • Vốn hóa483.89 Tỷ
 • CP Lưu hành26,298,437
 • P/E7.32
 • EPS2,513.68
 • P/B0.82
 • PS1.37
 • BVPS22.46
 • PE EPS: Tính theo số liệu quý 4/2023 ĐVT: Giá: 1000đ; GTGD: Tỷ đồng

Lịch sử giao dịch

 • Ngày Thay đổi giá KLGD GTGD
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày Dư mua Dư bán KLTB 1 lệnh mua KLTB 1 lệnh bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Tỷ đồng
 • Ngày KL Mua GT Mua KL Bán GT Bán
 • Xem tất cả Đơn vị GTGD: Triệu đồng

Thông tin tài chính

ĐVT: Triệu đồng ĐVT: Tỷ đồng
Lịch sử phát triển:
 • Tiền thân của Công ty là một Đội xây dựng được thành lập tháng 5/1975 sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Năm 1976, Đội xây dựng được phát triển thành Công ty Xây dựng Bình Trị Thiên. Tháng 6/1989, thực hiện chủ trương chia tách tỉnh, Công ty Xây lắp Bình Trị Thiên được chia ra thành 3 đơn vị xây lắp thuộc 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.
 • Ngày 18/7/1989, theo Quyết định số 52/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế được thành lập trên cơ sở sáp nhập với Xí nghiệp sửa chữa nhà cửa Bình Trị Thiên.
 • Tháng 12/1992, thực hiện Nghị định 388/HĐBT ngày 20/11/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính Phủ) về việc thành lập, giải thể các doanh nghiệp Nhà nước, Công ty tách Xí nghiệp dịch vụ Tổng họp chuyển giao thành một đơn vị trực thuộc sở Xây dựng và Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế được thành lập lại theo quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 16/12/1992 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
 • Năm 2006, Cồng ty đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển sang hoạt động theo mô hình tổ chức Công ty mẹ - Công ty con và đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 1771/QĐ-UBND ngày 27/7/2006.
 • Năm 2010, thực hiện chủ trương cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế chính thức chuyển đổi thành Công ty cổ phàn theo quyết định số 2660/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật; giao thồng, thủy lợi;
 • Lắp đặt công trình điện dân dụng và công nghiệp đến 35 KV;
 • Đầu tư phát triến hạ tầng khu công nghiệp, Cụm công nghiệp; đầu tư phát triển Khu nhà ở, Khu đô thị mới;
 • Kinh doanh bất động sản, đầu tu xây dựng và cho thuê vãn phòng; Kinh doanh dịch vụ bất động sản: định giá, môi giới, sàn giao dịch BĐS, tư vấn, đầu tu BĐS;
 • Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng; kinh doanh ngũ kim;
 • Kinh doanh thiết bị lắp đặt trong xây dựng;
 • Sản xuất chế biến lâm sản;
 • Tư vấn thiết kế xây dựng; giám sát thi công xây dựng; thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và vật liệu xây dựng.
 • Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ; buôn bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ;
 • Buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí (gas, xãng dầu), Dịch vụ lưu trú khách sạn; nhà hàng và các dịch vụ ăn uống;
 • Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề;
 • Cung úng và quản lý nguồn lao động; 
 • Hoạt động, dịch vụ trồng trọt (vườn cây cảnh)
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa, đại lý làm thủ tục hải quan
Công ty đã hoạt động gần 30 năm kể từ khi chia cách tỉnh Bình Trị Thiên đến nay. Uy tín và thương hiệu của Công ty đã khẳng định trên thương trường, đặc biệt là tại tỉnh Thừa Thiên Huế và khu vực Miền Trung. Uy tín của Công ty gắp liền với các dự án Công ty đã thi công. Địa bàn kinh doanh hiện tại của công ty đang tập trung chủ yếu tại tỉnh Thừa Thiên Huế nên vị thế của công ty còn khiêm tốn xét về địa bàn kinh doanh. Công ty luôn giữ vứng chiến lược "Phát triển bền vững" để gia tăng giá trị của doanh nghiệp và cổ đông.
Lịch sử phát triển:
 • Tiền thân của Công ty là một Đội xây dựng được thành lập tháng 5/1975 sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Năm 1976, Đội xây dựng được phát triển thành Công ty Xây dựng Bình Trị Thiên. Tháng 6/1989, thực hiện chủ trương chia tách tỉnh, Công ty Xây lắp Bình Trị Thiên được chia ra thành 3 đơn vị xây lắp thuộc 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.
 • Ngày 18/7/1989, theo Quyết định số 52/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế được thành lập trên cơ sở sáp nhập với Xí nghiệp sửa chữa nhà cửa Bình Trị Thiên.
 • Tháng 12/1992, thực hiện Nghị định 388/HĐBT ngày 20/11/1991 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính Phủ) về việc thành lập, giải thể các doanh nghiệp Nhà nước, Công ty tách Xí nghiệp dịch vụ Tổng họp chuyển giao thành một đơn vị trực thuộc sở Xây dựng và Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế được thành lập lại theo quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 16/12/1992 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
 • Năm 2006, Cồng ty đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển sang hoạt động theo mô hình tổ chức Công ty mẹ - Công ty con và đã được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt tại Quyết định số 1771/QĐ-UBND ngày 27/7/2006.
 • Năm 2010, thực hiện chủ trương cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, Công ty Xây lắp Thừa Thiên Huế chính thức chuyển đổi thành Công ty cổ phàn theo quyết định số 2660/QĐ-UBND ngày 23/12/2010 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngành nghề kinh doanh:
 • Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật; giao thồng, thủy lợi;
 • Lắp đặt công trình điện dân dụng và công nghiệp đến 35 KV;
 • Đầu tư phát triến hạ tầng khu công nghiệp, Cụm công nghiệp; đầu tư phát triển Khu nhà ở, Khu đô thị mới;
 • Kinh doanh bất động sản, đầu tu xây dựng và cho thuê vãn phòng; Kinh doanh dịch vụ bất động sản: định giá, môi giới, sàn giao dịch BĐS, tư vấn, đầu tu BĐS;
 • Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng; kinh doanh ngũ kim;
 • Kinh doanh thiết bị lắp đặt trong xây dựng;
 • Sản xuất chế biến lâm sản;
 • Tư vấn thiết kế xây dựng; giám sát thi công xây dựng; thí nghiệm chuyên ngành xây dựng và vật liệu xây dựng.
 • Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ; buôn bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ;
 • Buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí (gas, xãng dầu), Dịch vụ lưu trú khách sạn; nhà hàng và các dịch vụ ăn uống;
 • Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề;
 • Cung úng và quản lý nguồn lao động; 
 • Hoạt động, dịch vụ trồng trọt (vườn cây cảnh)
 • Kho bãi và lưu giữ hàng hóa, đại lý làm thủ tục hải quan
 • Trụ sở: Số 72 đường Phạm Văn Đồng - P. Vỹ Dạ - Tp. Huế - T. Thừa Thiên Huế
 • Điện thoại: (84.234) 382 1510
 • Email: info@xaylaphue.com.vn
 • Website: http://www.xaylaphue.com.vn
 • Tổng nhân sự: 726
 • Mã số kinh doanh:
 • Đại diện pháp luật: Lê Quý Định
 • Đại diện công bố thông tin: Nguyễn Thị Kim Phụng
 • Niêm yết lần đầu: 26/02/2019
 • KLCP Niêm yết: 26,298,437
 • KLCP Lưu hành: 26,298,437

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG

BAN KIẾM SOÁT

VỊ TRÍ KHÁC

 • Trong nước: N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
 • Nước ngoài : N/A%
HUB đang sở hữu
 • Tên công ty Số cổ phiếu Tỷ lệ % Tính đến ngày
 • Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu(HDC) 389,587 0.29 16/06/2023
HUB đang sở hữu
 • Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu(HDC) Số cổ phiếu: 389,587 Tỉ lệ sở hữu 0.29
CÔNG TY CON VÀ CÔNG TY LIÊN KẾT
 • Tên công ty Vốn điều lệ Vốn góp Tỉ lệ sở hữu Ghi chú
 • Công ty con(7)
 • Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển hạ tầng KCN 30 30
  100
 • CTCP Chế biến Gỗ Thừa Thiên Huế 10 9.5
  94.6
 • CTCP Gạch Tuynen số 1 15.3 12.1
  79.3
 • CTCP Vật liệu Xây dựng Lộc Điền 7.7 6.1
  78.9
 • CTCP Khai thác đá và Xây dựng Hương Bằng 6 3.1
  53
 • CTCP Gạch Tuynen Huế 8.5 4.3
  51.4
 • CTCP Gạch Tuynen 2 25 12.5
  50.5
 • Công ty liên kết(0)
 • Công ty con(7)
 • Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển hạ tầng KCN Vốn điều lệ: 30 Vốn góp: 30 Tỉ lệ sở hữu: 100
 • CTCP Chế biến Gỗ Thừa Thiên Huế Vốn điều lệ: 10 Vốn góp: 9.5 Tỉ lệ sở hữu: 94.6
 • CTCP Gạch Tuynen số 1 Vốn điều lệ: 15.3 Vốn góp: 12.1 Tỉ lệ sở hữu: 79.3
 • CTCP Vật liệu Xây dựng Lộc Điền Vốn điều lệ: 7.7 Vốn góp: 6.1 Tỉ lệ sở hữu: 78.9
 • CTCP Khai thác đá và Xây dựng Hương Bằng Vốn điều lệ: 6 Vốn góp: 3.1 Tỉ lệ sở hữu: 53
 • CTCP Gạch Tuynen Huế Vốn điều lệ: 8.5 Vốn góp: 4.3 Tỉ lệ sở hữu: 51.4
 • CTCP Gạch Tuynen 2 Vốn điều lệ: 25 Vốn góp: 12.5 Tỉ lệ sở hữu: 50.5
 • Công ty liên kết(0)
Loại GD Tổ chức/Người GD Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày GD KLGD
 • Giá KLGD
 • Giá EPS