Mai Thị Tuyết Lan


Mai Thị Tuyết Lan
 • Họ tên : Mai Thị Tuyết Lan
 • Năm sinh : 03/11/1980
 • Nơi sinh : Thanh Hoá
 • Cư trú : TP. Vũng Tàu
 • Trình độ : - Kế toán - Kiểm toán - Đại học Kinh tế Quốc dân- Anh ngữ - Đại học Ngoại ngữ
 • Tổng tài sản cá nhân : 2.8 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 2.8 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Đại học Ngoại ngữ - Anh ngữ
 • Đại học Kinh tế Quốc dân - Kế toán - Kiểm toán
Quá trình làm việc:
 • - Từ 11/2021 đến nay : Kế toán trưởng CTCP Phát triển nhà BR-VT (HODECO)
 • - Từ 2020 – tháng 10/2021: Kế toán trưởng Chi nhánh quản lý kinh doanh khách sạn HODECO
 • - Từ 2011 - 2019: Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán Vũng Tàu
 • - Từ 2007 - 2011: Trợ lý kiểm toán viên tại Công ty TNHH kiểm toán Vũng Tàu
 • - Từ 2006 - 2007: Giao dịch viên tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển tỉnh BR-VT
 • - Từ 2004 - 2006: Kế toán trưởng Công ty CP Đầu tư Xây dựng Sản xuất Tân Thành
 • - Từ 2003 - 2004: Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Trendsetter Fashions Việt Nam

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 HDC 90,937 0.06 16/06/2023 2.8
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   HDC
   90,937
   0.06%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 16/06/2023
   2.8

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Mai Hồng Hạnh

Em gái HUB 5,400 31/12/2022 0.1