Nguyễn Thị Bích Thủy


Nguyễn Thị Bích Thủy
 • Họ tên : Nguyễn Thị Bích Thủy
 • Năm sinh : 22/02/1971
 • Nguyên quán : Đô Lương, Nghệ An
 • Tổng tài sản cá nhân : 2.89 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 2.89 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Kỹ sư N/A
Quá trình làm việc:
 • + 8/2016 đến nay: Giám đốc điều hành - Tổng Công ty May 10 - CTCP; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy. bí thư chi bộ Xí nghiệp May Veston Hưng Hà. Giám đốc xí nghiệp May Véston Hưng Hà
 • + 06/2015 - 07/2016: Giám đốc xí nghiệp - Tổng Công ty May 10 - CTCP
 • + 04/2012-05/2015: Phó giám đốc xí nghiệp - Tổng cổng ty May 10 - CTCP
 • + 12/2004-03/2012: Chuyên trưởng, trưởng ca sản xuất xí nghiệp - Tổng Công ty CP May 10
 • + 12/2003 -12/2004: Chuyên trưởng, trưởng ca sản xuất xí nghiệp - Công ty May 10
 • 03/1994 -11/2003: Công nhân vận hành máy may công nghiệp - Công ty May 10
 • Từ ngày 01 tháng 08 năm 2016 đến ngày 02 tháng 05 năm 2020 : Giám đốc Điều hành Tổng Công ty May 10 - CTCP

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 M10 118,441 0.37 31/12/2019 2.89
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   M10
   118,441
   0.37%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2019
   2.89

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Nguyễn Phú Chiến

Chồng M10 63,180 31/12/2019 1.54

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã mua M10 24/08/2023 - 04/09/2023 38,000 27/08/2023 38,000
 • Đăng ký mua M10 24/08/2023 - 04/09/2023 38,000 01/01/0001 0