Trần Thanh Bình


Trần Thanh Bình
 • Họ tên : Trần Thanh Bình
 • Năm sinh : 24/08/1976
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.95 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.95 tỷ đồng


Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 M10 39,517 0.12 18/10/2023 0.95
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   M10
   39,517
   0.12%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 18/10/2023
   0.95