Phạm Bích Hồng


Phạm Bích Hồng
 • Họ tên : Phạm Bích Hồng
 • Năm sinh : 15/11/1971
 • Nguyên quán : Ân Thi, Hưng Yên, Hải Hưng
 • Nơi sinh : Hà Nội
 • Cư trú : Tổ 9, Vũ Xuân Thiều, Sài Đồng, Long Biên, HN
 • Số CMND : 011766044
 • Tổng tài sản cá nhân : 19.1 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 19.1 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Đại học Thương nghiệp Hà Nội - Cử nhân Kinh tế
Quá trình làm việc:
 • + 11/2017 - nay: Giám đốc điều hành Tổng Công ty Mạy 10 - CTCP
 • + 04/2008 - nay: Kế toán trưởng, Tổng Công ty May 10- CTCP
 • + 10/2006 - 04/2008: Trưởng phàng Tài chính Kế toán, Công ty cổ phần May 10
 • + 12/2004 - 10/2006: Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán, Công ty CP May 10
 • + 04/2001 - 12/2004: Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán. Công ty
 • 06/1993 - 04/2001: Nhân viên nghiệp vụ, Cóng ty May 10

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 M10 909,680 2.87 31/08/2023 19.1
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   M10
   909,680
   2.87%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/08/2023
   19.1

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Nguyễn Văn Thành

Chồng M10 373,606 31/12/2019 7.85

Phạm Đức Minh

Em trai M10 30,816 31/12/2019 0.65

Phạm Thị Thu

Em gái M10 25,145 31/12/2019 0.53

Phạm Thị Hường

Em gái M10 14,400 31/12/2019 0.3

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã mua M10 24/08/2023 - 04/09/2023 38,000 30/08/2023 38,000
 • Đăng ký mua M10 24/08/2023 - 04/09/2023 38 01/01/0001 0