Thân Đức Việt


Thân Đức Việt
 • Họ tên : Thân Đức Việt
 • Năm sinh : 25/11/1974
 • Nguyên quán : Hoàng Ninh-Việt Yên-Hà Bắc
 • Nơi sinh : Hà Nội
 • Cư trú : Tổ 12, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội
 • Số CMND : 011837398
 • Tổng tài sản cá nhân : 13.07 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 13.07 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh
Quá trình làm việc:
 • + 01/2014 đến nay: Phó Tổng giám đốc - Tổng Công ty May 10-CTCP.
 • + Từ 08/2009 đển nay: Tổng giám đốc công ty TNHH Thiệu Đô.
 • + 08/2009 đến 01/2014: Giám đốc Điều hành Tổng công ty May 10-CTCP
 • + 05/2009 - 08/2009: Trưởng phòng Thị trường - Công ty CP May 10
 • + 10/2006 - 04/2009: Trưởng phòng Marketing — Công ty CP May 10
 • + 12/2005 - 09/2006: Phó trưởng phòng Marketing Công ty CP May 10
 • + 12/2004 - 11/2005: Nhân viên - Phòng Kế hoạch - Công ty May 10
 • 05/1997 - 12/2004: Nhân viên - Phòng Kế hoạch - Công ty May 10

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 M10 622,240 1.96 31/12/2019 13.07
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   M10
   622,240
   1.96%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2019
   13.07

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã mua M10 24/08/2023 - 04/09/2023 42,000 27/08/2023 42,000
 • Đăng ký mua M10 24/08/2023 - 04/09/2023 42,000 01/01/0001 0