Hà Mạnh


Hà Mạnh
  • Họ tên : Hà Mạnh


Chức vụ hiện tại


Giao dịch cổ phiếu

  • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
  • Đã mua M10 24/08/2023 - 04/09/2023 38,000 29/08/2023 38,000
  • Đăng ký mua M10 24/08/2023 - 04/09/2023 38 01/01/0001 0