Vũ Đức Giang


Vũ Đức Giang
 • Họ tên : Vũ Đức Giang
 • Năm sinh : 10/05/1954
 • Nguyên quán : Nam Tiến - Nam Trực - Nam Định
 • Nơi sinh : Nam Định
 • Cư trú : 259/31 Cư Xá Tự Do, Cách Mạng Tháng 8, Phường 7, Q. Tân Bình, TP. HCM
 • Số CMND : 022004687
 • Tổng tài sản cá nhân : 32.84 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 32.84 tỷ đồng

Quá trình học tập:
 • Cử nhân Kinh tế
Quá trình làm việc:
 • Từ tháng 01 năm 2008 đến tháng 08 năm 2010 : Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam kiêm Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần May Viêt Tiến
 • Từ tháng 09 năm 2010 đến tháng 05 năm 2015 : Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dệt May Việt Nam kiêm Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến
 • Từ tháng 10 năm 2010 : Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty May 10 -CTCP
 • Từ tháng 06 năm 2015 : Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam kiêm Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần May Việt Tiến

Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 M10 1,509,296 4.75 28/12/2023 31.7
 • 2 NVB 35,489 0.01 17/01/2022 0.33
 • 3 VGG 20,000 0.05 19/02/2016 0.81
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   M10
   1,509,296
   4.75%
  • 2
   NVB
   35,489
   0.01%
  • 3
   VGG
   20,000
   0.05%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 28/12/2023
   31.7
  • 17/01/2022
   0.33
  • 19/02/2016
   0.81

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Vũ Thị Như Quỳnh

Con gái M10 184,000 28/12/2023 3.86