Tạ Thu Hà


Tạ Thu Hà
 • Họ tên : Tạ Thu Hà
 • Tổng tài sản cá nhân : 0.62 tỷ đồng
 • Tổng tài sản cá nhân và đại diện sở hữu : 0.62 tỷ đồng


Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 M10 26,012 0.08 31/12/2019 0.62
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   M10
   26,012
   0.08%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 31/12/2019
   0.62

Cá nhân liên quan

Ảnh Họ tên Quan hệ Mã CP Khối lượng Tính đến ngày Giá trị
(tỷ VNĐ)

Lê Quang Hưng

Chồng M10 15,129 31/12/2019 0.36

Giao dịch cổ phiếu

 • Loại GD Mã CP Ngày đăng ký KL đăng ký Ngày giao dịch KLGD
 • Đã mua M10 24/08/2023 - 04/09/2023 16,000 30/08/2023 16,000
 • Đăng ký mua M10 24/08/2023 - 04/09/2023 16,000 01/01/0001 0