Trần Tuấn Kiệt


Trần Tuấn Kiệt
 • Họ tên : Trần Tuấn Kiệt
 • Năm sinh : 26/04/1976


Chức vụ hiện tại


Cổ phiếu đại diện sở hữu

 • STT Mã CP Khối lượng Tỉ lệ sở hữu Tính đến ngày Giá trị
  (tỷ VNĐ)
 • 1 PSW 2,125,000 12.5% 04/2020 17.64
  • STT
   Mã CP
   Khối lượng
   Tỉ lệ sở hữu
  • 1
   PSW
   2,125,000
   12.5%
  • Tính đến ngày
   Giá trị (tỷ VNĐ)
  • 04/2020
   17.64